Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr USC 5

 

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego

(Dz. U. z 2004r Nr 161. poz.1688 )

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wymagane dokumenty

iWniosek o wydanie zaświadczenia

iZłożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających małżeństwo.

iW przypadku panny lub kawalera :

-          dowód osobisty do wglądu,

   -     odpis skrócony aktu urodzenia jeżeli osoba urodziła się poza

         terenem gminy Stary Dzików.

iW przypadku osób rozwiedzionych :

-          dowód osobisty – do wglądu

   -     odpis skrócony aktu urodzenia

-          odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie w przypadku gdy urodzenie i małżeństwo  zawarte było poza terenem gminy Stary Dzików- odpisy pozostają w aktach.

  iW przypadku wdowy lub wdowca : :

-          dowód osobisty – do wglądu

-          odpis skrócony aktu urodzenia,

-          odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka w przypadku gdy zgon nastąpił poza terenem gminy Stary Dzików- odpis pozostaje w aktach.

 

Opłaty

 Oplata skarbowa – 38,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików

21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

 Niezwłocznie po złożeniu dokumentów

Tryb odwoławczy

 W przypadku odmowy wydania zaświadczenia – wniosek do Sądu Rejonowego w Lubaczowie w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia.

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Nieckarz –Kierownik USC

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

Inne informacje

Zaświadczenia wydaje się dla osób posiadających stałe zameldowanie na terenie Gminy Stary Dzików lub osób, które przed wyjazdem za granicę posiadały stałe zameldowanie na terenie Gminy Stary Dzików.

Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące o daty wydanie.

O wydanie zaświadczenia można wystąpic za pośrednictwem polskich placówek konsularnych.

Opracował:  Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:    Tadeusz Nieckarz – Kierownik USC

Zatwierdził:  Aniela Hulak –Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2010 15:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż