Uzupełnienie treści aktów stanu cywilnego

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr USC 6

 

UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTÓW STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna

 

Art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Z 2004r Nr 161 poz. 1688)

 

Sposób załatwienia sprawy

Uzupełnienie brakujących danych w aktach stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

 

iWniosek o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego

iDowód osobisty – do wglądu

iPaszport lub karta pobytu – do wglądu ( dotyczy cudzoziemców)

iDokumenty stanowiące podstawę uzupełnienia aktu stanu cywilnego

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa – 39,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików

21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 30 dni

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Podstawą uzupełnienia aktu stanu cywilnego jest odpis zupełny aktu poprzedzającego uzupełniany akt.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzupełnienie treści aktów stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2010 16:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż