Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr RiDG /01

 

Wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Art. 181  ustawy z dnia 26 października 1982 r  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.  U. z  2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./, oraz uchwała Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 156/XII/97 z dnia 24 lipca 1997 roku w sprawie zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

- Wniosek,     

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji do ewidencji

  działalności  gospodarczej,

- Zezwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  lub w miejscu  sprzedaży

 

Opłaty

Opłata za zezwolenie – w wysokości 1/12  rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń tj.

-piwo – 1/12 z 525 zł tj. 43,75 zł

-wino – 1/12 z 525 zł tj. 43,75 zł

-wódka – 1/12 z 2 100 zł tj. 175,00 zł

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Stary Dzików

 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Komórka odpowiedzialna

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej  – pokój nr 4 ,

 tel.  (16)  6318050 wew. 18

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Inspektor Elżbieta Samagalska

Inne informacje

O zezwolenie może starać się przedsiębiorca , jak i jednostki OSP

Opracował:  Elżbieta Samagalskainspektor

Sprawdził:  Krystyna Jabłońska –Sekretarz Gminy

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:13
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 15:28