Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr RiDG /03

 

Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

-Art. 217 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

 -art. 111 i art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy  z dnia 26 października 1982 r  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.  U. z  2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./,

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 r Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek przedsiębiorcy w sprawie potwierdzenia dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Opłaty

Opłata za zaświadczenie  – 17 zł

 Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Stary Dzików

 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

Termin załatwienia sprawy

7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Komórka odpowiedzialna

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej  – pokój nr 4

 tel.  (16)  6318050 wew. 18

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Inspektor Elżbieta Samagalska

Inne informacje

 

Opracował:  Elżbieta Samagalskainspektor

Sprawdził:  Krystyna Jabłońska –Sekretarz Gminy

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:17
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 15:38