Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr RiDG /04

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna

Art. 7b ust. 1 - 3  ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej - (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

1. Wniosek EDG-1

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Komórka odpowiedzialna

Urząd Gminy Stary Dzików –stanowisko ds. działalności gospodarczej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Inspektor Elżbieta Samagalska

pokój nr 4 , tel.  (16)  6318050 wew. 18

Inne informacje

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kserokopią wniosku niezwłocznie zostanie przesłana do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS lub KRUS oraz Urzędu Statystycznego.

Opracował:  Elżbieta Samagalskainspektor

Sprawdził:  Krystyna Jabłońska –Sekretarz Gminy

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:18
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 15:39