Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

 

 

Nr SO I

 

 

Wydanie decyzji w sprawie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym  czynną służbę wojskową

 

Podstawa prawna

 • Art. 131   ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm./

 

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji w sprawie pokrywania wnioskowanych należności i opłat mieszkaniowych

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych
 • Zaświadczenie od administratora budynku, potwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu oraz określające wysokości opłat
 • Oświadczenie żołnierza, że lokal nie zostanie oddany w podnajem
 • Zaświadczenie właściwego komendanta uzupełnień o okresie odbywania służby przez żołnierza  

 

Opłaty

 • Nie pobiera się opłat

 

Termin załatwienia sprawy

 • W terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku

 

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni  od daty otrzymania decyzji

 

 

Komórka odpowiedzialna

 • Stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

 

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Marek Buczko – Inspektor 

 

 

Inne informacje

 • Należności i opłaty wypłacane są od dnia złożenia podania

 

 

Opracował: Marek Buczko

Sprawdził: Krystyna Jabłońska

Zatwierdził: Aniela Hulak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie decyzji w sprawie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.05.2010 16:25