Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

 

Nr SO 3

 

 

Orzekanie o konieczności sprawowania przez zołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

 

Podstawa prawna

 • Art.88 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm./

 

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji stwierdzającej konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

 

Wymagane dokumenty

 • Podanie
 • Oświadczenia mające wpływ na ustalenie faktycznych warunków w miejscu zamieszkania żołnierza lub Orzeczenie sądu o ustanowieniu żołnierza opiekunem osoby
 • Książeczka wojskowa – do wglądu

 

Opłaty

 • Nie pobiera się opłat

 

Termin załatwienia sprawy

 • W terminie do 7 dni od daty złożenia podania

 

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni  od daty otrzymania decyzji

 

 

Komórka odpowiedzialna

 • Stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

 

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Marek Buczko – Inspektor 

 

 

Inne informacje

 • Ostateczna decyzja Wójta Gminy jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową

 

 

Opracował: Marek Buczko

Sprawdził: Krystyna Jabłońska

Zatwierdził: Aniela Hulak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Orzekanie o konieczności sprawowania przez zołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:26
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.05.2010 16:26