Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

 

 

Nr SO 4

 

 

 

Uznawanie poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 

 

Podstawa prawna

 • Art.127 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm./

 

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji uznającej poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek poborowego, żołnierza lub uprawnionego członka rodziny
 • Dowód osobisty, książeczka wojskowa, karta powołania do służby wojskowej – do wglądu
 • Zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu  Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego zasiłku przez członków rodziny / w przypadku osób bezrobotnych /

 

Opłaty

 • Nie pobiera się opłat

 

Termin załatwienia sprawy

 • W terminie do 7 dni od daty złożenia podania

 

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni  od daty otrzymania decyzji

 

 

Komórka odpowiedzialna

 • Stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

 

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Marek Buczko – Inspektor 

 

 

Inne informacje

 • Wniosek może złożyć uprawniony członek rodziny pozostający na wyłącznym utrzymaniu

 

 

Opracował: Marek Buczko

Sprawdził: Krystyna Jabłońska

Zatwierdził: Aniela Hulak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uznawanie poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:27
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.05.2010 16:27