Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

 

Nr SO 6

 

 

Świadczenia na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Podstawa prawna

 • Art.202,208,210,216,217,219  Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm./
 • Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 05 lutego 2002r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony / Dz.U.Nr 18 poz.168/
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony  w czasie pokoju  / Dz.U. nr 181 poz.1872/
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny / Dz.U. Nr 203 poz.2081/
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju / Dz.U. Nr 229 poz.2307 /

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń  

 

Opłaty

 • Nie pobiera się opłat

 

Termin załatwienia sprawy

 • W terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania

 

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni  od daty otrzymania decyzji

 

 

Komórka odpowiedzialna

 • Stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

 

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Marek Buczko – Inspektor 

 

 

Inne informacje

 • Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń mogą złożyć tylko instytucje wymienione w wyżej podanych rozporządzeniach

 

 

Opracował: Marek Buczko

Sprawdził: Krystyna Jabłońska

Zatwierdził: Aniela Hulak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Świadczenia na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:28
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.05.2010 16:28