Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

 

 

Nr SO 5

 

 

 

Przyznawanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy  

 

 

Podstawa prawna

 • Art.119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm./
 •  

Sposób załatwienia sprawy

 • Ustalenie wysokości świadczenia i wypłacenie na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot utraconego wynagrodzenia lub dochodu
 • Zaświadczenie z jednostki wojskowej potwierdzające fakt odbycia ćwiczeń wojskowych
 • Zaświadczenie z zakładu pracy stwierdzające wysokość utraconych zarobków
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uzyskiwanie określonych dochodów  / dot. tylko żołnierzy rezerwy utrzymujących się z prowadzonej działalności gosp. / - do wglądu

 

Opłaty

 • Nie pobiera się opłat

 

Termin załatwienia sprawy

 • W terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku

 

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni  od daty otrzymania decyzji

 

 

Komórka odpowiedzialna

 • Stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

 

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Marek Buczko – Inspektor 

 

 

Inne informacje

 • Udokumentowany wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego należy złożyć nie później niż w ciągu 3 m-cy od daty zakończenia ćwiczeń wojskowych 

 

 

Opracował: Marek Buczko

Sprawdził: Krystyna Jabłońska

Zatwierdził: Aniela Hulak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyznawanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:30
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.05.2010 16:30