Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50 wew.18

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr GK71404

 

Umowy najmu lokali mieszkalnych

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm).
  2. uchwała nr 205/XXXVII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie r.    z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Dzików (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego).
  3. uchwała Nr 204/XXXVII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie      z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzików w latach 2010 – 2014 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego).

Sposób załatwienia sprawy

Spisanie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty

Podanie o przydział lokalu mieszkalnego

Opłaty

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.

Komórka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, dziedzictwa kulturowego i gospodarki wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Jabłoński – Inspektor

I piętro, pok. Nr 4 tel. (016) 6318050 wew. 18

Inne informacje

 

Opracował: Opracował:      Tadeusz Jabłoński - Inspektor

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowy najmu lokali mieszkalnych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:32
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.05.2010 16:36