Sporządzanie testamentu

­

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr 01

Sporządzanie testamentu

Podstawa prawna

 

Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z póżn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 r Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

 

Sposób załatwienia sprawy

Spadkodawca w obecności dwóch świadków i Sekretarz Gminy oświadcza ustnie swoją ostatnią wolę.

Spisanie protokołu, odczytanie i podpisanie przez testatora, świadków i spisującego protokół.

Wymagane dokumenty

-Dowód osobisty osoby oświadczającej swoją ostatnią wolę.

-Dowody osobiste świadków

Opłaty

Opłata skarbowa -22 zł

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Stary Dzików

 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

 

 

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

 

Komórka odpowiedzialna

Sekretarz Gminy Stary Dzików

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Krystyna Jabłońska Sekretarz Gminy

– I piętro , pokój nr 12     tel. 16/6318046

Inne informacje

Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być:

-osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,

-osoba niewidoma, głucha lub niema,

-dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść.

Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.

Opracował: Krystyna Jabłońska – Sekretarz Gminy

Sprawdził:  Stanisław Sobczyszyn – z-ca Wójta

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sporządzanie testamentu
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.05.2010 09:51 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)