Wydawanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach)

­

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr SO.III.3

 

Wydawanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach)

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009rr w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany , zwrotu lub utraty

(Dz. U. Nr 47 poz. 384 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.Nr 105 poz. 1110).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia      23 grudnia 2008r w sprawie terminów i trybu przekazywania przez Gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

(Dz.U. Nr 236 poz.1644)

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

 

● Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,

● 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35x45 mm 

   przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi    

   szkłami  w taki sposób, aby ukazywały głowę z pozycji lewego

   półprofilu i z widocznym lewym uchem.

● Odpis skrócony aktu urodzenia- w przypadku osób, których urodzenia

   są poza granicami Gminy Stary Dzików ,

● Odpis skrócony aktu małżeństwa- w przypadku osób, które zawierały

   związek małżeński poza terenem Gminy Stary Dzików

● Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego

● Posiadany dowód osobisty do wglądu.

  

Opłaty

 

Opłata za wydanie dowodu osobistego – 30,00 zł

Opłatę można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Termin załatwienia sprawy – 30 dni

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Odpisów skróconych aktu urodzenia oraz małżeństwa nie należy składać, jeżeli

odpisy złożone były przy wyrobieniu pierwszego dowodu osobistego

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wydawanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach)
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.05.2010 16:25 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
27.05.2010 16:25 Dodano załącznik "Wniosek strona 2" (Zbigniew Broź)
27.05.2010 16:25 Dodano załącznik "Wniosek strona 1" (Zbigniew Broź)
27.05.2010 11:50 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)