Uchwała Nr 88/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości

­

Uchwała Nr 88/XI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 września 2003 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia nieruchomość położoną we wsi Ułazów gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 866/4.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 88/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2004 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.03.2011 15:17 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
21.12.2004 12:17 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)