Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

­

Zarządzenie Nr 38/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Podstawa prawna: art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

1. Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji majątku (materiałów, środków trwałych, pozostałych środków trwałych) znajdujących się w magazynach oraz budynku Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, OSP w Cewkowie, Moszczanicy, Ułazowie, Starym Dzikowie, Nowym Dzikowie, Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie, Wiejskim Domu Kultury w Cewkowie, Cewkowie Woli, Nowym Dzikowie, Ułazowie, Moszczanicy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.
2. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w okresie od 25.09.2009r. do 31.12.2009r.
3. Rodzaj inwentaryzacji - roczna w formie spisu z natury.
4. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam zespoły spisowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2005 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 września 2005r.
5. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz z godne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
6. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień spisu.
7. Arkusze spisowe wydane zostaną przewodniczącemu zespołu spisowego.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2011 18:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.05.2011 18:06 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)