Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 52/2009
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 listopada 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) i § 14 uchwały Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 7.200 zł, w tym:
a) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 5.100 zł
b) w dziale „Działalność usługowa” na kwotę 2.100 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2011 12:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2011 12:27 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)