Zarządzenie Nr 22/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

­

Zarządzenie Nr 22/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 lipca 2003 r.

w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Działając na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 z późn. zmianami) oraz § 2 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 18 poz. 156)

postanawiam

§ 1

Wyznaczyć na kierownika kancelarii tajnej P. Marka Buczko - pracownika pionu ochrony.

§ 2

Do obowiązków kierownika kancelarii należy w szczególności:
1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie,
2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów, o których mowa w art. 2 ust. 1 osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
3) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej,
5) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony,
6) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 22/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2005 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.04.2011 10:54 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
03.02.2005 13:29 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)