Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży

­

GPiMG.6840.13.2013

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARY DZIKÓW

przeznaczonych do sprzedaży

 

1.

KW 

KW  27840

KW  27840

KW  27840

KW  27840

2.

Nr działki

Powierzchnia  (m2)

250/4 – 375 m2

250/5 – 1791m2

250/6 – 104 m2

250/7 – 353 m2

3.

Opis nieruchomości

Położona na terenie wsi Nowy Dzików przy drodze powiatowej Cewków – Oleszyce

Położona na terenie wsi Nowy Dzików przy drodze powiatowej Cewków – Oleszyce

Położona na terenie wsi Nowy Dzików przy drodze powiatowej Cewków – Oleszyce

Położona na terenie wsi Nowy Dzików przy drodze powiatowej Cewków – Oleszyce

4.

Przeznaczenie nieruchomości

(zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzików)

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Nowy Dzików (mieszkaniowo-usługowe)

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Nowy Dzików (mieszkaniowo-usługowe)

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Nowy Dzików (mieszkaniowo-usługowe)

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Nowy Dzików (mieszkaniowo-usługowe)

 

Termin zagospodarowania

 

-

-

-

-

 

Cena nieruchomości

4 400,00 zł

22 400,00 zł

1 200,00 zł

4 500,00 zł

 

Wysokość opłat, stawek procentowych,

czynszu, termin wnoszenia i zasady aktualizacji

 

 

 

 

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

użytkowania wieczystego

najmu lub dzierżawy

sprzedaż

sprzedaż

sprzedaż

sprzedaż

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo

12.09.2014r

12.09.2014r

12.09.2014r

12.09.2014r

 

Stary Dzików 28.07.2014r

 

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.07.2014 12:42 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)