x 
Drukuj
Zbigniew Broź 05.01.2015 14:37

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Stary Dzików

­


Stary Dzików 05.01.2015r

271.1.2015                                                                       

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.)  GMINA STARY DZIKÓW informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: ODBIÓR   I   ZAGOSPODAROWANIE   ODPADÓW   KOMUNALNYCH  Z  NIERUCHOMOŚCI  NA  TERENIE GMINY STARY DZIKÓW

wybrała do realizacji zamówienia firmę :

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 7 ;  37-600 LUBACZÓW

cena ofertowa:     netto –        268 444,56 zł

                                 brutto –      289 620,00 zł

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty:

oferta nr 1 - ECLER Wywóz nieczystości  Dariusz Gałan

ul. Promienna 19 ; Łaszczówka ; 22 – 600 Tomaszów Lubelski

oferta nr 2 -  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 7 ;  37-600 LUBACZÓW

Oferty otrzymała następującą łączną punktację :

  • oferta nr 1            220,41 pkt
  • oferta nr 2            300,00 pkt

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 05.01.2015r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2016 08:05 Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
23.09.2016 08:00 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
05.01.2015 14:37 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)