Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę

­

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARY DZIKÓW

przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___

 

Lp.

KW

Nr działki

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

(zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzików)

Termin zagospoda- rowania

 

Cena nieruchomości

Wysokość opłat, stawek procentowych,

czynszu, termin wnoszenia i zasady aktualizacji

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

użytkowania wieczystego

najmu lub dzierżawy

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo

1.

KW

27798

6333/23 – 0,22 ha

Położona na terenie wsi Cewków przy drodze powiatowej Cewków - Cieszanów

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Cewków (mieszkaniowo-usługowe)

-

14 200,00 zł

-

sprzedaż

 

2.

KW

27798

6333/51 – 0,16 ha

Położona na terenie wsi Cewków przy drodze powiatowej Cewków – Cieszanów

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Cewków (mieszkaniowo-usługowe)

-

10 350,00 zł

-

sprzedaż

 

3.

KW

27798

6333/52 – 0,11 ha

Położona na terenie wsi Cewków przy drodze powiatowej Cewków – Cieszanów

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Cewków (mieszkaniowo-usługowe)

 

-

7 100,00 zł

-

sprzedaż

 

4.

KW

27798

6333/53– 0,16 ha

Położona na terenie wsi Cewków przy drodze powiatowej Cewków - Cieszanów

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Cewków (mieszkaniowo-usługowe)

-

10 350,00 zł  

-

sprzedaż

 

5.

KW

27798

6333/35 – 0,11 ha

Położona na terenie wsi Cewków przy drodze powiatowej Cewków - Cieszanów

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Cewków (mieszkaniowo-usługowe)

 

7 100,00 zł

-

zamiana

 

6.

KW

27798

6333/37 – 0,07 ha

Położona na terenie wsi Cewków przy drodze powiatowej Cewków - Cieszanów

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Cewków (mieszkaniowo-usługowe)

 

4 550,00 zł

 

zamiana

 

Stary Dzików 30.01.2015r

 

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.01.2015 10:43 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)