x 
Drukuj
Zbigniew Broź 04.02.2015 08:15

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w roku 2015

­

Stary Dzików 26.01.2015r

271.3.2015                                                                                                           

                                  

                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

     Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.)  GMINA STARY DZIKÓW informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:

„USŁUGI GOSPODARKI LEŚNEJ W GMINIE STARY DZIKÓW W ROKU 2015”

wybrała do realizacji zamówienia oferty które złożyły firmy:

  • cześć 1 – oferta nr 2

USŁUGI ROLNO-MELIORACYJNE Teresa Pracało
ul. Sapiehy 4/10
37 – 630 Oleszyce

cena ofertowa:       netto -          179 080,40 zł 
                                   brutto –        194 306,83

  • cześć 2 – oferta nr 2

USŁUGI ROLNO-MELIORACYJNE Teresa Pracało
ul. Sapiehy 4/10
37 – 630 Oleszyce
cena ofertowa:       netto -          220 152,00 zł 
     
                           brutto –        241 454,16

 

Oferty wybrano jako najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty złożyli

Część 1

oferta nr 1 - USŁUGI LEŚNE Eugeniusz TASZAKOWSKI  Cewków 37 ;
37 – 632 Stary Dzików

oferta nr 2 - USŁUGI ROLNO-MELIORACYJNE Teresa Pracało  ul. Sapiehy 4/10;  37 – 630 Oleszyce

Część 2

oferta nr 1 - USŁUGI  ROLNO – LEŚNE Ozimek Jan ; Cewków 47
37 – 632 Stary Dzików

oferta nr 2 - USŁUGI ROLNO-MELIORACYJNE Teresa Pracało  ul. Sapiehy 4/10;  37 – 630 Oleszyce

Oferty otrzymały następującą łączną punktację :

część 1

  • oferta nr 1            288,00 pkt
  • oferta nr 2            300,00 pkt

część 2

  • oferta nr 1            288,00 pkt
  • oferta nr 2            300,00 pkt
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 26.01.2015r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.                                 
Komentarz

­

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w roku 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2015 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2016 08:05 Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
26.01.2016 11:33 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
04.02.2015 08:15 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)