Uchwała Nr 35/X/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy w Starym Dzikowie

­

Uchwała Nr 35/X/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Powołać w skład Komisji Spraw Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa radnego Tadeusza Grzebiennika.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 35/X/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.07.2015 08:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.07.2015 08:48 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)