Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 140.155 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 121.495 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 15.000 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.960 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 700 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 121.495 121.495
  02001 Gospodarka leśna 121.495 121.495
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 121.495  
  4300 Zakup usług pozostałych   121.495
2. 600 Transport i łączność 15.000 15.000
  60016 Drogi publiczne gminne 15.000 10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10.000
  4300 Zakup usług pozostałych 15.000  
  60017 Drogi wewnętrzne   5.000
  4270 Zakup usług remontowych   5.000
3. 750 Administracja publiczna 2.960 2.960
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.960 2.960
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.960
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.960  
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700 700
  90003 Oczyszczanie miast i wsi   700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   700
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700  
  4300 Zakup usług pozostałych 700  
    Razem 140.155 140.155

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.05.2017 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.05.2017 14:24 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
10.05.2017 14:22 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)