Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Stary Dzików

­

Zarządzenie Nr 34/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam Pana Marek Buczko – Sekretarza Gminy Stary Dzików do dokonywania wpisów, zmian wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Stary Dzików.

§ 2

Upoważnienie może być zmienione lub odwołane w każdym czasie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2017 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.05.2017 09:40 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)