Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce-samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

­

Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce-samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Na podst. art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 201Or. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 4 marca 2013 r., poz. 289)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości dla projektu pn. "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce-samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2017 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2018 09:19 Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
21.06.2018 09:19 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
13.07.2017 14:18 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
11.05.2017 10:07 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)