Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. o zbyciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

­

Zarządzenie Nr 9/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 marca 2005 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. o zbyciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie § 3 Uchwały Rady Gminy Nr 41/IV/2003 z dnia 10 lutego 2005 r.

postanawiam:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 5/2005 z dnia 02.02.2005r o zbyciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików § 2 otrzymuje brzmienie:
“W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
1. Jerzy Nepelski - Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Samagalska - Członek Komisji
3. Marek Buczko - Członek Komisji”

§ 2

Pozostała treść Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. o zbyciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2005 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.04.2011 10:13 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
11.08.2005 14:15 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)