x 
Drukuj
Zbigniew Broź 05.12.2018 10:36

Uchwała Nr 7/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

­

Uchwała Nr 7/II/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) –

Rada Gminy Stary Dzików
p o w o ł u j e :

§ 1

Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Tadeusz Grzebiennik
2. Rafał Kusina
3. Leszek Rusinek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 7/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2018 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.01.2019 12:10 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
05.12.2018 10:36 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)