Zarządzenie Nr 20/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

­

Zarządzenie Nr 20/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9g ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zmian.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zwaną dalej “Komisją Egzaminacyjną” w następującym składzie:
1.
Jabłońska Krystyna -
Sekretarz Gminy - Przewodniczący
2.
Kotula Wiesław - Dyrektor Zespołu Szkół
3.
Ks. kan. Sochan Tadeusz - Ekspert w zakresie religii
4.
Sokołowska Elżbieta - Ekspert w zakresie bibliotekoznawstwa
5.
Górecki Antoni -
Przedstawiciel Kuratora Oświaty
6.
Buksak Andrzej – Przedstawiciel Związku N
auczycielstwa Polskiego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 20/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.08.2005 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.04.2011 10:16 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
18.08.2005 14:47 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)