Zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego i opracowania gminnego planu reagowania kryzysowego

­

Zarządzenie Nr 23/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 lipca 2005 r.

w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego i opracowania gminnego planu reagowania kryzysowego

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 205 z późn. zm.) i zarządzenia Nr 28/99 Starosty Lubaczowskiego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego, opracowania powiatowych i gminnych planów reagowania kryzysowego

zarządzam co następuje:

§ 1

Koordynatorem działań związanych z organizacją zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Stary Dzików ustanawiam Inspektora UG ds. obronnych i OC – Marek Buczko.

§ 2

Zobowiązuję koordynatora do opracowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego i uzgodnienia go ze Starostwem Powiatowym w Lubaczowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego i opracowania gminnego planu reagowania kryzysowego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.08.2005 14:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.04.2011 10:17 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
18.08.2005 14:59 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)