x 
Drukuj
Zbigniew Broź 25.01.2019 15:10

Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

­

Zarządzenie Nr 103/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 9a ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 44/VII/2011 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 w punkcie 2 w miejsce Pani Małgorzaty Bębnik powołuję na członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Magdalenę Horajską-Rozmus oraz w punkcie 7 w miejsce Pani Marii Jabłońskiej powołuję Panią Ewę Sokal.

§ 2

Pozostałe regulacje pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2019 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.01.2019 08:31 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
25.01.2019 15:10 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)