Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 23/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.000,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 2.000,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 19.03.2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 2.000 2.000
  80101 Szkoły podstawowe 2.000 2.000
  4270 Zakup usług remontowych 2.000 0
  4300 Zakup usług pozostałych 0 2.000

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2019 10:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.05.2019 14:47 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
31.05.2019 14:47 Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
19.04.2019 10:40 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
19.04.2019 10:38 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)