Raport o stanie Gminy Stary Dzików za 2018 rok

­

Raport o stanie Gminy Stary Dzików za 2018 rok


Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy   Stary Dzików przedstawia Radzie Gminy w Starym Dzikowie raport o stanie Gminy Stary Dzików za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad raportem o stanie Gminy Stary Dzików za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzikowie.
Zgodnie z art. 28 ust 8aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której został przedstawiony raport o stanie Gminy Stary Dzików odbyła się 21 czerwca 2019 r.

 

                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                      Bogdan Ozimek

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Raport o stanie Gminy Stary Dzików za 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2019 21:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.10.2019 10:13 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
12.06.2019 21:54 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
12.06.2019 21:53 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
12.06.2019 21:31 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)