Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików

­

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
 

Osoby, które zgłosiły chęć udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji przystąpienia do programu wraz z załącznikami w niej wymienionymi. Do deklaracji należy też dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Odpowiednie formularze znajdują się poniżej w sekcji "Załączniki".

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2019 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.04.2020 11:29 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
22.04.2020 11:28 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych" (Zbigniew Broź)
22.04.2020 11:28 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
22.04.2020 11:28 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Zbigniew Broź)
29.07.2019 13:03 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
29.07.2019 13:02 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
29.07.2019 13:01 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
29.07.2019 13:01 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych" (Zbigniew Broź)
29.07.2019 13:01 Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" (Zbigniew Broź)
29.07.2019 13:01 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w sektorze rolnym" (Zbigniew Broź)
29.07.2019 13:01 Dodano załącznik "Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością" (Zbigniew Broź)
29.07.2019 13:01 Dodano załącznik "Deklaracja przystąpienia do programu" (Zbigniew Broź)
29.07.2019 12:22 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)