Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 85/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 134.823,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 133.437,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 1.386,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14.10.2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 30.217,00 30.217,00
  80101 Szkoła podstawowa 30.158,00 7.000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.000,00 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 7.000,00
  4440 Odpis na ZFŚS 158,00 0
  80148 Stołówki szkolne 35,00 0
  4440 Odpis na ZFŚS 35,00 0
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 0 23.193,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 3.193,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 20.000,00
  80195 Pozostała działaność 24,00 24,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 24,00
  4440 Odpis na ZFŚS 24,00 0
1. 801 Szkoła Podstawowa w Cewkowie 103.220,00 103.220,00
  80101 Szkoła podstawowa 103.163,00 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 70.000,00 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.000,00 0
  4120 Składki na FP 3.000,00 0
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 32,00 0
  4440 Odpis na ZFŚS 131,00 0
  80103 Oddziały przedszkolne 0 73.032,00
  4010 Wynagrodzenia bezosobowe 0 70.032,000
  4120 Składki na FP 0 3.000,000
  80146 Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 13,00 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13,00 0
  80148 Stołówki szkolne 44,00 0
  4440 Odpis na ZFŚS 44,00 0
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 0 30.188,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 30.188,00
2. 750 Administracja publiczna 1.386,00 1.386,00
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0 1.386,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 1.006,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 70,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 250,00
  4480 Podatek od nieruchomości 0 60,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.386,00 0

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2019 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.12.2019 12:46 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)