Zarządzenie Nr 108/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 108/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.045,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 2.030,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 15,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 grudnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 2.045,00 2.045,00
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 1.767,00 1.767,00
  80101 Szkoły podstawowe 437,00 437,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 223,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 214,00  
  4410 Podróże służbowe krajowe   437,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1.330,00 1.330,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.330,00  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.330,00
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 263,00 263,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 100,00  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00  
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 163,00 263,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   263,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 163,00  
2. 750 Administracja publiczna 15,00 15,00
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 15,00 15,00
  4410 Podróże służbowe krajowe   15,00
  4300 Zakup usług pozostałych 15,00  

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 108/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2020 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.02.2020 13:32 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
12.02.2020 13:31 Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
10.02.2020 13:50 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
10.02.2020 13:49 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)