Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

­

Zarządzenie Nr 3/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 9a ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 44/VII/2011 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 2 w miejsce Pana Artura Jabłońskiego powołuję na członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Izabelę Tokarz.

§ 2

Pozostałe regulacje pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2020 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.02.2020 10:51 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)