Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za odprowadzanie ścieków

­

Zarządzenie Nr 4/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej za odprowadzanie ścieków

Na podstawie § 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg (Dz. U. Wojew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku ......................................* zam. ...................................* o umorzenie należności za odprowadzone ścieki, umarzam:
- należności za ścieki w wysokości 1512,00 zł.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu ....................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię, nazwisko i adres zamieszkania Wnioskodawcy

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za odprowadzanie ścieków
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2020 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.02.2020 12:44 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)