Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

­

Zarządzenie Nr 68/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Pana Marka Buczko na koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 2.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
c) monitorowanie działalności Wójta Gminy Stary Dzików oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
d) przedstawienie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
e) sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3.

Zobowiązuję:
1) pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami,
2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików do realizacji obowiązków wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2020 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2020 14:01 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
22.12.2020 10:57 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)