Uchwała Nr 226/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

­

Uchwała Nr 226/XXXI/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 lutego 2006 r.

o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z Zebrania Wiejskiego wsi Cewków dotyczącą bezpłatnego przydziału drewna dla:
- Zespołu Szkół w Cewkowie - w ilości 4 mp,
- na wybudowanie "mini trybuny piłkarskiej" na stadionie w Cewkowie - w ilości 7 m3 (sosna tartaczna).

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 226/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2006 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.03.2011 13:18 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
21.04.2006 10:58 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)