Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Stary Dzików

­

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego
„Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Stary Dzików


Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowaniem jest objęta wymiana niskosprawnych pieców/kotłów na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych, w zabudowie wielorodzinnej, na podane niżej ogrzewanie niskoemisyjne:
• Pompy ciepła
• Kocioł gazowy kondensacyjny
• Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
• Ogrzewanie elektryczne
• Podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku
• Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
• Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Na jeden lokal mieszkalny przypada 1 dofinansowanie.

Dodatkowo, poza wymianą kotła, można wymienić stolarkę drzwiową i okienną. Dofinansowanie obejmuje również dokumentację projektową.
Uwaga: dofinansowanie nie jest przyznawane w przypadku wymiany tylko stolarki drzwiowej i okiennej, bez wymiany kotła.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Dofinansowanie można uzyskać, w zależności od dochodu, na jednym z 3 poziomów:
Podstawowy poziom dofinansowania - do 30 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny,
Podwyższony poziom dofinansowania - do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny,
Najwyższy poziom dofinansowania - do 90 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Każda osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Stary Dzików oraz spełniająca kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski można składać od dnia 17.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Dzików ul. Kościuszki 79. Dodatkowe informację można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 16 631 80 50. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji określono w Regulamin udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Stary Dzików.
Data wpływu wniosku do urzędu decyduje o kolejności jego rozpatrzenia. W przypadku wyczerpania środków, wnioski które spełniły kryteria określone w Regulaminie będą przeniesione z zachowaniem kolejności wpływu na nowy nabór.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2023 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.05.2023 12:24 Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do wniosku o dofinansowanie" na "Załącznik do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współmałżonka" (Zbigniew Broź)
18.05.2023 12:23 Dodano załącznik "Załącznik do wniosku o dofinansowanie - zgoda współwłaściciela - Załącznik zgoda współwłasciciela.docx" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:55 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:50 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:48 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:48 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:47 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - protokół odbioru prac - Protokół odbioru prac.docx" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:47 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do wniosku o płatność - zestawienie dokumentów - zestawienie.docx" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:47 Dodano załącznik "Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Oswiadczenie.docx" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:44 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:43 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Regulaminu - wniosek o płatność - Wzór wniosku o płatnosc.docx" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:43 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek o dofinansowanie - Wzór wniosku o dofinansowanie.docx" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:43 Dodano załącznik "Regulamin udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Stary Dzików - Regulamin o dofinansowanie.docx" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:39 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:37 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:37 Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do Zarządzenia - wzór umowy - Wzór umowy zał. 5.doc" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:37 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Zarządzenia - formularz oświadczeń - formularz oświadczeń nr 4.doc" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:37 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia - instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wniosek o płatność - instrukcja wypełniania zał. 3.docx" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:37 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia - instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wniosek o dofinansowanie - instrukcja wypełniania zał. 2.docx" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:37 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia - treść ogłoszenia - ogłoszenie zał nr 1.doc" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:37 Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia naboru wniosków - zarządzenie o naborze.doc" (Zbigniew Broź)
17.05.2023 14:27 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)