Informacja z wykonania budżetu Gminy w Starym Dzikowie za 2007 rok

­

Informacja
z wykonania budżetu Gminy w Starym Dzikowie
za 2007 rok


Budżet Gminy na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 41/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w następujących kwotach:

- dochody - 9.983.010 zł
- wydatki - 9.563.610 zł
- nadwyżka budżetu - 419.400 zł przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy w Starym Dzikowie oraz zarządzeń Wójta Gminy Stary Dzików.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 10.800.745,28 zł
- wydatki - 10.381.345,28 zł
- nadwyżka budżetu - 419.400 zł

Ogólnie plan dochodów i wydatków Gminy w ciągu roku zmienił się o 817.735,28 zł.

Dochody wykonano w kwocie 11.339.021,34 zł, natomiast wydatki wykonano w wysokości 9.823.013,15 zł.

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.516.008,19 zł.

Gmina nie posiadała na dzień 31.12.2007 r. żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2007 roku Gmina udzieliła pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 109.963,36 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Stary Dzików - Ułazów i przywrócenie przejezdności drogi powiatowej Dobra - Cewków.

W 2007 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

W 2007 r. udzielono pomocy publicznej Panu Robertowi Osetek zam. Moszczanica 84.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy w Starym Dzikowie za 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2008 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.06.2008 07:56 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
30.05.2008 09:37 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)