Wydzierżawienie nieruchomości

­

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr RiDG /10

 

Wydzierżawienie nieruchomości

Podstawa prawna

-art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

-art. 13 ust. 1 i art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)

  - UCHWAŁA Nr 207/XXXVII/2009 r. Rady Gminy w Starym

  Dzikowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad

  wydzierżawiania nieruchomości gruntowych  stanowiących

  własność Gminy Stary Dzików

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy dzierżawy

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie gruntów sporządzony samodzielnie zawierający następujące elementy :

-imię i nazwisko

-adres wnioskodawcy

-nr i powierzchnia działki

-położenie nieruchomości

-cel dzierżawy

-proponowany okres dzierżawy

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca lub trzech od daty złożenia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Komórka odpowiedzialna

Urząd Gminy Stary Dzików –stanowisko ds. rolnictwa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Inspektor Elżbieta Samagalska

pokój nr 4 , tel.  (16)  6318050 wew. 18

Inne informacje

 

Opracował:  Elżbieta Samagalskainspektor

Sprawdził:  Krystyna Jabłońska –Sekretarz Gminy

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2010 16:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.05.2010 10:02 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
26.05.2010 16:22 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)