Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

­

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

 

 

Nr. SO.1

 

 

 

Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

 

 

Podstawa prawna

 • Art. 31b  ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm.
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 17.11.2009r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej / Dz.U. z 2009r. Nr 202 poz. 1565

 

Sposób załatwienia sprawy

 • Wpis do rejestru
 • Wydanie pisemnego potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji

 

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty
 • Inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości / ze zdjęciem/

 

Opłaty

 • Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

 • Po dokonaniu wpisu do rejestru / bez osobistego stawiennictwa/
 • W dniu zgłoszenia się do rejestracji / po osobistym stawiennictwie

 

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy

 

 

Komórka odpowiedzialna

 • Stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Marek Buczko – Inspektor 

Inne informacje

 • Rejestracja przeprowadzana corocznie, w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku, w którym osoby ukończyły 18 lat życia

Opracował: Marek Buczko

Sprawdził: Krystyna Jabłońska

Zatwierdził: Aniela Hulak

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2010 16:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.05.2010 16:29 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)