Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2020 10:25 Zarządzenie Nr 112/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań
13.02.2020 10:15 Zarządzenie Nr 111/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.02.2020 13:51 Zarządzenie Nr 110/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
10.02.2020 13:50 Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.02.2020 13:49 Zarządzenie Nr 108/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.02.2020 13:47 Zarządzenie Nr 107/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
10.02.2020 13:42 Zarządzenie Nr 106/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Stary Dzików w 2020 roku
10.02.2020 13:37 Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
10.02.2020 13:27 Zarządzenie Nr 104/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
10.02.2020 13:25 Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Stary Dzików na 2020 rok
10.02.2020 13:12 Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.02.2020 11:15 Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.02.2020 10:42 Zarządzenie Nr 100/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
10.02.2020 10:36 Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
10.02.2020 10:28 Zarządzenie Nr 98/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Stary Dzików
10.02.2020 09:55 Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.02.2020 09:04 Zarządzenie Nr 96/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
13.12.2019 09:16 Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
12.12.2019 13:29 Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków
12.12.2019 11:37 Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików
12.12.2019 11:35 Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.12.2019 10:50 Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
12.12.2019 10:49 Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
12.12.2019 10:46 Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.12.2019 10:20 Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
12.12.2019 09:21 Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
11.12.2019 12:46 Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.10.2019 14:38 Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
17.10.2019 14:37 Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.10.2019 14:23 Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
17.10.2019 13:28 Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
17.10.2019 13:01 Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.10.2019 12:53 Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
17.10.2019 12:41 Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.10.2019 10:45 Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetwych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.10.2019 09:55 Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt.: "Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa"
17.10.2019 09:03 Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
17.10.2019 08:42 Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
16.10.2019 14:23 Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
16.10.2019 14:19 Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.08.2019 13:13 Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku
27.08.2019 13:11 Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików
27.08.2019 13:02 Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
27.08.2019 13:00 Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
27.08.2019 12:59 Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
27.08.2019 12:56 Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.08.2019 12:52 Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
27.08.2019 12:26 Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.08.2019 12:04 Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.08.2019 11:31 Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Stary Dzików

1 2 3 następna