Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2021 10:41 Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 19 maja 2021 r. Gminy Stary Dzików treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. "RENEGADE/SAREX-21"
18.11.2021 10:30 Zarządzenie Nr 45a/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z organizacją dowozu na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
18.11.2021 10:11 Zarządzenie Nr 45/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zaniechania inwestycji
18.11.2021 09:12 Zarządzenie Nr 44/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
18.11.2021 08:55 Zarządzenie Nr 43/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
18.11.2021 08:45 Zarządzenie Nr 42/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
18.11.2021 08:40 Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży pojazdów należących do Gminy Stary Dzików
17.11.2021 13:02 Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Stary Dzików
17.11.2021 12:50 Zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
16.11.2021 13:18 Zarządzenie Nr 38/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 10 grudnia 2020 r.
16.11.2021 10:38 Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85a/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 28 października 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
14.11.2021 14:15 Zarządzenie Nr 36a/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
14.11.2021 14:09 Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
14.11.2021 13:51 Zarządzenie Nr 35/2021z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
14.11.2021 13:48 Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie za rok 2020
14.11.2021 13:45 Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 29 kwietnie 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.11.2021 09:57 Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2020 rok
11.11.2021 09:50 Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
11.11.2021 09:40 Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie umorzenia częściowego pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików na realizację projektu pn. "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Szlakiem Potoku Dzikowskiego""
09.11.2021 15:00 Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
09.11.2021 14:54 Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne, przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
08.11.2021 14:28 Zarządzenie Nr 26A/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie "Administratora Systemu Teleinformatycznego" oraz "Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego"
08.11.2021 13:14 Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
08.11.2021 08:59 Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z organizacją dowozu na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
31.10.2021 15:51 Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
31.10.2021 15:42 Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
31.10.2021 15:33 Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2020 rok
31.10.2021 15:31 Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
31.10.2021 15:27 Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
29.10.2021 14:14 Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 37/2011 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
21.10.2021 12:01 Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
21.10.2021 11:41 Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
21.10.2021 11:36 Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
21.10.2021 11:22 Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
21.10.2021 08:52 Zarządzenie Nr 11a/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
20.10.2021 15:16 Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
19.10.2021 13:31 Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
19.10.2021 12:27 Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Stary Dzików w 2021 roku
19.10.2021 12:13 Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją programu "Wspieraj Seniora" w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
19.10.2021 10:25 Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
19.10.2021 10:06 Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
18.10.2021 11:56 Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych
13.10.2021 15:21 Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
12.10.2021 09:32 Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego inspektora danych osobowych
12.10.2021 09:27 Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.10.2021 08:55 Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2021 rok

poprzednia 1 2 3