Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2023 13:23 Zarządzenie Nr 177/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji dóbr kultury będących własnością Gminy Stary Dzików
03.11.2023 13:13 Zarządzenie Nr 176/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.11.2023 13:08 Zarządzenie Nr 175/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.11.2023 13:03 Zarządzenie Nr 174/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
03.11.2023 11:29 Zarządzenie Nr 173/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Stary Dzików
03.11.2023 11:25 Zarządzenie Nr 172/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023
03.11.2023 11:20 Zarządzenie Nr 171/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań
03.11.2023 11:14 Zarządzenie Nr 170/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.11.2023 10:12 Zarządzenie Nr 169/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dodatków węglowych w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
03.11.2023 10:02 Zarządzenie Nr 168/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy
03.11.2023 09:48 Zarządzenie Nr 167/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.11.2023 09:21 Zarządzenie Nr 166/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
03.11.2023 08:59 Zarządzenie Nr 165/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
03.11.2023 08:54 Zarządzenie Nr 164/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone, przeniesieniami wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
30.10.2023 09:18 Zarządzenie Nr 162/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Stary Dzików na 2023 rok
30.10.2023 09:16 Zarządzenie Nr 161/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
30.10.2023 08:45 Zarządzenie Nr 160/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy
27.10.2023 11:11 Zarządzenie Nr 159/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
27.10.2023 10:51 Zarządzenie Nr 158/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzików objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
27.10.2023 10:28 Zarządzenie Nr 157/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowania pracownikom Urzędu Gminy w Starym Dzikowie zakupu okularów korygujących wzrok
26.10.2023 11:17 Zarządzenie Nr 156/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
26.10.2023 11:01 Zarządzenie Nr 155/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
26.10.2023 10:32 Zarządzenie Nr 154/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie dokonujących czynności kontrolnych
25.10.2023 10:49 Zarządzenie Nr 153/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy
24.10.2023 14:47 Zarządzenie Nr 152/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
24.10.2023 11:55 Zarządzenie Nr 151/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Stary Dzików
17.10.2023 14:38 Zarządzenie Nr 150/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
17.10.2023 14:30 Zarządzenie Nr 149/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
17.10.2023 14:05 Zarządzenie Nr 148/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dodatków węglowych w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
17.10.2023 13:39 Zarządzenie Nr 147/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
17.10.2023 13:29 Zarządzenie Nr 146/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy
17.10.2023 11:18 Zarządzenie Nr 145/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.10.2023 10:44 Zarządzenie Nr 144/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
15.10.2023 23:59 Zarządzenie Nr 143/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
15.10.2023 22:05 Zarządzenie Nr 142a/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
15.10.2023 20:55 Zarządzenie Nr 142/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
15.10.2023 20:27 Zarządzenie Nr 141/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy
15.10.2023 20:08 Zarządzenie Nr 140/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dodatków węglowych w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
13.10.2023 12:43 Zarządzenie Nr 139/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne
06.10.2023 09:48 Zarządzenie Nr 138/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików
05.10.2023 11:33 Zarządzenie Nr 137/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone, przeniesieniami wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
05.10.2023 10:27 Zarządzenie Nr 136/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.10.2023 17:52 Zarządzenie Nr 135/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za czynsz mieszkaniowy, za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
04.10.2023 17:47 Zarządzenie Nr 134/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
04.10.2023 17:44 Zarządzenie Nr 133/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
04.10.2023 17:41 Zarządzenie Nr 132/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
04.10.2023 17:36 Zarządzenie Nr 131/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
04.10.2023 15:41 Zarządzenie Nr 130/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
03.10.2023 15:01 Zarządzenie Nr 129/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy
03.10.2023 10:22 Zarządzenie Nr 128/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

1 2 3 4 następna