Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2023 14:30 Uchwała Nr 341/LXVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie upamiętnienia szóstej rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie-Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy
05.01.2023 14:18 Uchwała Nr 340/LXVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
05.01.2023 13:25 Uchwała Nr 339/LXVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok
05.01.2023 12:33 (utraciła moc uchwałą nr 427/LXXXVI/2023) (uchwała zmieniona uchwałami 356/LXXI/2023, 362/LXXII/2023, 373/LXXV/2023, 386/LXXVII/2023, 392/LXXVIII/2023, 393/LXXIX/2023, 400/LXXXII/2023, 422/LXXXV/2023 i 429/LXXXVI/2023) Uchwała Nr 338/LXVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2023 rok
05.01.2023 11:00 (uchwała zmieniona Uchwałą 342/LXIX/2023) Uchwała Nr 337/LXVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2023 rok
04.01.2023 20:51 (uchwała zmieniona Uchwałą 354/LXX/2023) Uchwała Nr 336/LXVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023
04.01.2023 20:42 (uchwała zmieniona Uchwałą 353/LXX/2023) Uchwała Nr 335/LXVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
09.12.2022 14:04 Uchwała Nr 334/LXVII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 318/LXVI/2022 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
09.12.2022 13:48 Uchwała Nr 333/LXVII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 316/LXVI/2022 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
09.12.2022 13:44 Uchwała Nr 332/LXVII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
09.12.2022 13:35 Uchwała Nr 331/LXVII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
09.12.2022 13:30 Uchwała Nr 330/LXVII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022 dotyczących realizacji preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców Gminy Stary Dzików
09.12.2022 13:21 (uchwała zmieniona Uchwałą 339/LXVIII/2022) Uchwała Nr 329/LXVII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok
09.12.2022 12:51 Uchwała Nr 328/LXVII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina
09.12.2022 12:47 (utraciła z dniem 17.01.2023 moc uchwałą nr 350/LXX/2023) Uchwała Nr 327/LXVII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
06.12.2022 10:55 Uchwała Nr 326/LXVII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
03.11.2022 22:27 Uchwała Nr 325/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
03.11.2022 22:19 Uchwała Nr 324/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
03.11.2022 22:08 Uchwała Nr 323/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
03.11.2022 22:03 Uchwała Nr 322/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą miejską Przemyśl
03.11.2022 21:46 Uchwała Nr 321/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok
03.11.2022 21:43 Uchwała Nr 320/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
03.11.2022 19:04 Uchwała Nr 319/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok
03.11.2022 18:54 (uchwała zmieniona uchwałą nr 334/LXVII/2022) Uchwała Nr 318/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
03.11.2022 15:05 Uchwała Nr 317/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
03.11.2022 14:52 (uchwała zmieniona uchwałą nr 333/LXVII/2022) Uchwała Nr 316/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
03.11.2022 13:42 Uchwała Nr 315/LXVI/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 230/XLVIII/2021 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
04.10.2022 22:46 Uchwała Nr 314/LXIV/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
04.10.2022 22:34 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 313/LXIV/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
04.10.2022 22:26 Uchwała Nr 312/LXIV/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stary Dzików
04.10.2022 22:24 Uchwała Nr 311/LXIV/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręg Podkarpacki dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Stary Dzików w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stary Dzików, w części dotyczącej liczby godzin obowiązkowego wymiaru
04.10.2022 22:21 Uchwała Nr 310/LXIV/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022 dotyczących realizacji zadania pn. "Budowa dróg gminnej na terenie Gminy Stary Dzików"
04.10.2022 22:18 Uchwała Nr 309/LXIV/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok
04.10.2022 21:45 Uchwała Nr 308/LXIV/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
05.09.2022 20:39 Uchwała Nr 307/LXIII/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
05.09.2022 20:36 Uchwała Nr 306/LXIII/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok
05.09.2022 14:32 Uchwała Nr 305/LXIII/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy Stary Dzików w latach 2022-2024
09.08.2022 09:26 Uchwała Nr 304/LXII/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok
09.08.2022 09:16 Uchwała Nr 303/LXII/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
09.08.2022 09:09 Uchwała Nr 302/LXII/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
16.07.2022 14:13 Uchwała Nr 301/LXI/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok
04.07.2022 12:08 Uchwała Nr 300/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 277/LVII/2022 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022 dotyczących realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików"
04.07.2022 12:01 Uchwała Nr 299/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/LI/2021 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
04.07.2022 11:54 Uchwała Nr 298/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
04.07.2022 11:44 Uchwała Nr 297/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok
04.07.2022 11:23 Uchwała Nr 296/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
04.07.2022 09:50 Uchwała Nr 295/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 287/LIX/2022 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok
04.07.2022 09:21 Uchwała Nr 294/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 286/LIX/2022 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
04.07.2022 08:58 Uchwała Nr 293/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 289/LIX/2022 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Regionalnego Towarzystwa Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
04.07.2022 08:52 Uchwała Nr 292/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2021 rok

1 2 następna