Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2023 18:47 Zarządzenie Nr 151/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"
02.11.2023 12:55 Zarządzenie Nr 142/2023 z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży pojazdu należącego do Gminy Stary Dzików
01.08.2023 20:16 Zarządzenie Nr 102/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r.
01.08.2023 20:07 Zarządzenie Nr 99/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzików w 2023 r.
18.07.2023 13:01 Zarządzenie Nr 97/2023 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży pojazdów należących do Gminy Stary Dzików
12.07.2023 12:24 Zarządzenie Nr 93/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 30.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzików
07.07.2023 12:21 Zarządzenie Nr 90/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzików
30.06.2023 12:51 (zmienione Zarządzeniem 93/2023) Zarządzenie Nr 88/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzików
28.03.2023 09:03 Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie
28.03.2023 08:49 Zarządzenie Nr 44/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
01.03.2023 11:00 Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 3/2023 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2023 r.
01.03.2023 10:41 Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
01.03.2023 10:02 Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dodatków węglowych w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
01.03.2023 09:45 Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
01.03.2023 09:30 Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2023 rok
01.03.2023 09:20 Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych