Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2024 09:00 Informacja Urzędnika Wyborczego w Starym Dzikowie o terminach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
22.02.2024 08:57 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
22.02.2024 08:56 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
22.02.2024 08:54 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
22.02.2024 08:52 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
19.02.2024 09:45 Zarządzenie Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
19.02.2024 09:44 Zarządzenie Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania
08.02.2024 13:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 07.02.2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzikowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
08.02.2024 13:49 Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 02.02.2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej, która będzie powołana dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Lubaczowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
08.02.2024 13:39 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 02.02.2024 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
04.12.2023 13:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029