Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2004 12:43 Uchwała Nr 38/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia terminów i sposobu przeprowadzenia zebrań wiejskich, na których dokonane będą wybory sołtysów i składy rad sołeckich
26.11.2004 14:46 Uchwała Nr 37/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25.11.2004 13:49 Uchwała Nr 36/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości
25.11.2004 13:32 Uchwała Nr 35/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości
25.11.2004 13:13 Uchwała Nr 33/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
25.11.2004 13:02 Uchwała Nr 32/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
25.11.2004 12:37 Uchwała Nr 31/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
25.11.2004 12:06 Uchwała Nr 30/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2002 rok
25.11.2004 11:32 Uchwała Nr 28/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych dla Wójta Gminy Stary Dzików
25.11.2004 11:26 Uchwała Nr 27/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzików Anieli Hulak
25.11.2004 11:22 Uchwała Nr 26/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzikowie
25.11.2004 11:10 Uchwała Nr 25/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego
23.11.2004 13:57 Uchwała Nr 24/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego
10.11.2004 14:38 Uchwała Nr 14/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2003 rok
10.11.2004 13:02 Uchwała Nr 12/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy
10.11.2004 11:45 Uchwała Nr 11/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
10.11.2004 11:34 Uchwała Nr 10/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji
10.11.2004 11:29 Uchwała Nr 9/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji
10.11.2004 11:23 Uchwała Nr 8/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej
10.11.2004 11:19 Uchwała Nr 7/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej
10.11.2004 11:09 Uchwała Nr 6/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
10.11.2004 10:59 Uchwała Nr 5/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji d/s Oświaty i Kultury
10.11.2004 10:51 Uchwała Nr 4/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Ładu i Porządku
10.11.2004 10:45 Uchwała Nr 3/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
10.11.2004 10:40 Uchwała Nr 2/I/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
08.11.2004 13:36 Uchwała Nr 1/I/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy